Dirty Jokes – Kaisa hai?She: Kaisa hai?
Me: Lamba.
*Fucked*
=D =)) =)) >=)