Best Hindi Jokes – Examiner To StudentExaminer: Tum aage waali ke paper me kyun Dekh
rahe the ?
.
.
.
.
.
Student: Ma’am mai Dekh nahi
raha tha, meri mundi hi tedhi hai…