N V Hindi Jokes – 1 Poora Din Shoe & Socks Pehno1 Poora Din

Shoe & Socks Pehno

To Pair Gorre Gorre

Lagte Hain…

Saala !

Janam Se Chaddi Pehni

Par…

Popat Sala…

Kala Ka Kala Kyun . .?